Is een SCIOS scope 8 verplicht?

Zodra je de opdracht krijgt om een scope 8 keuring uit te laten voeren, is misschien een van je eerste vragen: is een SCIOS scope 8 verplicht?

Verschil SCIOS scope 8, scope 8 en NEN 3140

Allereerst even voor de volledigheid: een SCIOS scope 8 is hetzelfde als een scope 8 keuring. Daar zit geen verschil in. De volledige benaming is SCIOS scope 8. Zie het als een automerk. De ene zegt Citroen c1, maar als je diezelfde auto een ‘c1’ noemt klopt het ook.

Plus: SCIOS scope 8 voldoet aan de Nederlandse norm NEN 3140. Dus die termen worden ook nog al eens door elkaar gebruikt. Heb je dus niet zozeer de vraag of de Scios scope 8 verplicht is, maar wil je weten of de NEN 3140 verplicht is? Dan kun je daarvoor ook onderstaande antwoord gebruiken. Dit is exact hetzelfde.

Het komt allemaal hierop neer: door het uitvoeren van een (SCIOS) Scope 8 / NEN 3140 neem je als werkgever de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor je werknemers. Met deze keuring controleren we de veiligheid van een bestaande elektrische installatie. Ook inspecteren we op veilig gebruik van de installatie en we kijken preventief hoe letsel voorkomen kan worden bij de gebruikers ervan.

En is dus die SCIOS scope 8 verplicht? We leggen het hieronder meteen uit.

Scios scope 8 verplicht: ja

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Waarom verplicht?

Waarom is deze SCIOS scope 8 verplicht voor de Arbowet? Omdat het ervoor zorgt dat je werknemers gezond en veilig kunnen werken. En daar gaat het in deze wet om.

In deze wet staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht.

Wat vinden wij bij wijkeuren.nl ervan? We begrijpen dat het soms als teveel en overdadig kan voelen, maar het gaat om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers. Daar wil je geen risico mee lopen lijkt ons. Dus in die zin zou het niet uit moeten maken of de scios scope 8 verplicht is of niet: dit gaat over goed werkgeverschap. En daar hoort deze keuring bij.

Planning

De grootste zorg van werkgevers ligt vaak bij de tijd die de keuring kost en de impact daarvan op de werkzaamheden binnen het bedrijf. Dat begrijpen we. Natuurlijk wil je dat je bedrijf zo kort mogelijk stilligt. Dit is niet te voorkomen omdat we de elektrische installaties spanningsloos moeten maken, maar we kunnen wél een hele strakke planning maken om de impact daarvan zo klein mogelijk te maken.

Dus: we begrijpen volledig dat je waarschijnlijk niet blij bent dat de scios scope 8 verplicht is. Gelukkig worden wij wél blij van keuringen. Dus we nemen je dit ‘gedoe’ graag uit handen en zorgen dat jij voldoet aan de SCIOS scope 8 keuring, eventueel inclusief begeleiding naar een rapport zonder constateringen en dus met een verklaring van de juiste herstelwerkzaamheden.


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer
Terug naar alle vragen