Scope 10 / NTA 8220 (brandveiligheid)

Veel branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of in de apparatuur die daarop is aangesloten. Dat is de reden waarom veel – vrijwel alle – verzekeraars de Scope 10 keuring verplicht stellen. Om brand te voorkomen.

Wil je een zorgeloze SCIOS Scope 10 keuring laten uitvoeren? Wij horen graag van je.

Onze gecertificeerde SCIOS scope 10 inspecteur komt graag bij je langs om ervoor te zorgen dat het risico op brand zo klein mogelijk blijft. Tijdens de Scope 10 inspectie beoordeelt hij de apparatuur op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken.

Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, thermografische (infrarood) meting en beproevingen als dat noodzakelijk is. Treft onze keurmeester geen risicovolle situaties aan, dan ontvang je een SCIOS Scope 10 keuringsrapport met certificaat.

Wat als we gebreken constateren tijdens de Scope 10 keuring?

Na de scope 10 inspectie ontvang je een rapportage met foto’s van risicovolle situatie. Het is uiteraard belangrijk dat je de gevonden gebreken zo snel mogelijk laat herstellen.

Normaliter verwijst een keurmeester je door naar een installatiebedrijf voor de herstelwerkzaamheden. Dat gaat vaak mis, merken wij. Wij zien dat er vaak veel tijd overheen gaat voordat een installatiebedrijf in de arm wordt genomen voor deze herstelwerkzaamheden. Het rapport van de Scope 10 keuring beland ergens in de la. Niemand die ernaar omkijkt totdat…. er iets gebeurt. Dat willen wij graag voorkomen.

Daarom verzorgen wij ook de herstelwerkzaamheden. Dit kan op twee manieren:

  1. Het installatiebedrijf waar wij direct mee samenwerken pakt het op. VKV Centraal blijft het centrale aanspreekpunt en verzorgt de planning.
  2. Wij regelen het met een installatiebedrijf waar jullie graag mee samenwerken. VKV is ook hier het centrale aanspreekpunt en verzorgt de planning.

Zo zorgen we ervoor dat het niet alleen bij een Scope 10 inspectie blijft, maar dat ook daadwerkelijk wordt gedaan waar het voor bedoeld is: zorgen dat er niet gewerkt wordt met  defecte installatie en/of apparatuur.

Wil je een zorgeloze SCIOS Scope 10 keuring laten uitvoeren? Wij horen graag van je.

Hoe verder na de keuring?

  1. Na de herstelwerkzaamheden ontvangen wij de bewijslast van de werkzaamheden door middel van foto’s en/of andere documentatie.
  2. De installateur vult ook een herstelverklaring in.
  3. Met deze documenten voeren wij een laatste controle uit.
  4. Vervolgens stellen we een rapport zonder constateringen op.
  5. Standaard verzorgen wij bij het SCIOS-portaal de registratie/ afmelding. Op deze manier ziet de verzekering ook dat het gehele traject betreffende scope 10 is doorlopen en afgerond door een gecertificeerd bedrijf.

Wil je een zorgeloze SCIOS Scope 10 keuring laten uitvoeren? Wij horen graag van je.


Veelgestelde vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Bekijk alle vragen

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer
Bekijk alle vragen

Reviews

VKV Centraal

Google Reviews
4