Is een Scope 12 keuring verplicht?

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

De Scope 12 keuring van zonnepanelen is dus niet wettelijk verplicht, maar wordt vooral verplicht gesteld door verzekeraars. Ben je aangesloten bij een verzekeraar die de Scope 12 verplicht stelt, dan vraag je je misschien af wanneer die Scope 12 keuring dan nodig is. Dat is heel simpel: de eerste keuring laat je uitvoeren vóór je de zonnepanelen gaat gebruiken.

Naast de eisen vanuit de verzekering zijn er nog meer zaken om rekening mee te houden rondom de vraag of de Scope 12 keuring van zonnepanelen verplicht is, namelijk het Bouwbesluit en de

Arbo omstandighedenwet.

Scope 12 verplicht volgens het Bouwbesluit?
Het Bouwbesluit stelt dat elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 1010.  (Een NEN1010 keuring is er voor nieuwe elektrotechnische installaties van nieuwbouwprojecten.) De kans is daarom aanwezig dat bij nieuwbouwprojecten de verzekering vraagt om een Scope 12 keuring. Zorg dat je dit checkt bij je eigen verzekering. Heb je hier hulp bij nodig? Neem even contact op: we helpen graag.

Scope 12 keuring zonnepanelen verplicht volgens Arbeidsomstandighedenwet
Er is nog zo’n wet om rekening mee te houden als het gaat om de vraag of de scope 12 verplicht is of niet? Naast de Woningweteisen uit het Bouwbesluit geldt ook de Arbeidsomstandighedenwet.

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Dit gaat om alle met het werk verbonden aspecten. Voor zover wij weten wordt in dit artikel niet specifiek vermeld of het keuren van zonnepanelen verplicht is, maar dit gaat ook om het voorkomen van brandgevaar. Zonnepanelen spelen daar zeker een rol in.

Scope 12 verplicht of niet: kies voor veiligheid
Wat ons betreft geldt: Scope 12 verplicht of niet; natuurlijk wil je zorg dragen voor de veiligheid van je gezinsleden of werknemers. Dus heb je ook je verantwoordelijkheid te pakken als het gaat om de Scope 12 keuring. Al snappen wij heel goed dat je je liever bezig houdt met werk wat nu relevant is en wat je aandacht vraagt. Sta dan even stil bij deze vraag:

Blijf je doorgaan met de hele dag brandjes blussen of regel je nu die Scope 12 keuring om te voorkomen dat er straks een échte brand geblust moet worden?

Ja, we gaan er even met een gestrekt been in. Soms is dat even nodig. Is de scope 12 keuring van zonnepanelen verplicht? Wij snappen dat je de vraag stelt, maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Veiligheid voor alles. Ook al is het niet de taak die bovenaan je to-do lijstje staat. Zullen we gewoon afspreken dat wij keuren? Dan kun jij je focussen op de ongevaarlijke brandjes die in je werk geblust moeten worden.

Ons advies
Als een kraan begin te druppen, werkt de kraan nog en kun je doorwerken. Ondertussen weet je: daar moeten we binnenkort wat aan doen. Bij elektra werkt het niet zo. Het lekt weg zonder dat je het door hebt. Als het dan mis gaat, gaat het ook goed mis. Voorkom dat een hele verdieping plotseling zonder stroom zit of dat installaties uitvallen en het bedrijf stil ligt. Keuren? Wij houden ervan!

Wij nemen daarom graag ook deze Scope 12 keuring uit handen inclusief de begeleiding naar een volledig gecertificeerd rapport. Dit doen we met onze methode – de VKV Cyclus©, zodat we een zeer hoge kwaliteit kunnen garanderen


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen