Wat is een NTA 8220 keuring?

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Elke gecertificeerde inspecteur werkt volgens de NTA 8220 richtlijnen; daarin staat exact omschreven wat tijdens een NTA 8220 inspectie visueel beoordeel moet worden en wat gemeten moet worden. Het signaleren van andere risico’s, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit zijn geen onderdeel van de NTA 8220 keuring.

NTA 8220 keuring en Scope 10

Je leest op onze site ook veel over de Scope 10 keuring. Dat is in feite hetzelfde als de NTA 8220, maar hierbij is zowel de keurmeester als het bedrijf die de het uitvoert gecertificeerd.

Een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur voert een keuring van de elektrische installatie uit volgens de richtlijnen van NTA 8220. En – even voor de volledigheid – de beoordeling is dus gericht op het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak.

En net als bij de scope 10 geldt dus ook bij de NTA 8220 keuring: deze is niet wettelijk verplicht, maar vaak wel verplicht vanuit de bedrijfsverzekering.

Wordt er een certificaat uitgegeven na een beoordeling volgens NTA 8220?

Nee. Na de beoordeling stellen we een rapport op met onze bevindingen. In dit rapport is duidelijk te zien wat goed is en binnen welke termijn eventuele tekortkomingen opgelost moeten zijn. VKV Centraal is anders dan de meeste keuringsbedrijven. Voor ons houdt het namelijk niet op bij het keuren; we zorgen er ook voor – indien gewenst – dat de tekortkomingen verholpen worden. Vinden we niet meer dan normaal.

Hoe werkt de NTA 8220 keuring?

De NTA 8220 gaat ervan uit dat er in principe geen brand kan ontstaan door elektrisch materiaal als dit elektrisch materiaal is geïnstalleerd volgens de geldende normen, wordt gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften en wordt onderhouden zoals de fabrikant heeft voorgeschreven.

Dit is dus waar bij een NTA 8220 inspectie op wordt gelet: de installatie, het gebruik en het onderhoud.

De NTA 8220 is niet ontwikkeld voor het keuren van brandrisico:

  • van elektrische voertuigen
  • tijdelijke voorzieningen, zoals apparaten op een kermis of circussen
  • mobiele voorzieningen, zoals werkwagen, meetwagen, bouwlift, hijskraan, etc.
  • medisch gebruikte ruimtes
  • omstandigheden waarbij gevaar voor explosies is door gas of stof

Waar gaat het dus om bij een NTA 8220 inspectie?

De inspecteur beoordeelt of er door gebruik van apparatuur brand zou kunnen ontstaan. Dus hij test de werking, controleert of er al defecten te zien zijn, is de behuizing in orde, komt er niet teveel stroom doorheen. Is het apparaat bestand tegen kortsluiting? Werkt het gewoon naar behoren? Is het goed onderhouden?

Kortom: alles om het risico op brandgevaar zo klein mogelijk te maken, dat is wat er gebeurt bij een NTA 8220 keuring.


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen