Wat is een NTA 8220 keuring?

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Elke gecertificeerde inspecteur werkt volgens de NTA 8220 richtlijnen; daarin staat exact omschreven wat tijdens een NTA 8220 inspectie visueel beoordeel moet worden en wat gemeten moet worden. Het signaleren van andere risico’s, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit zijn geen onderdeel van de NTA 8220 keuring.

NTA 8220 keuring en Scope 10

Je leest op onze site ook veel over de Scope 10 keuring. Dat is in feite hetzelfde als de NTA 8220, maar hierbij is zowel de keurmeester als het bedrijf die de het uitvoert gecertificeerd.

Een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur voert een keuring van de elektrische installatie uit volgens de richtlijnen van NTA 8220. En – even voor de volledigheid – de beoordeling is dus gericht op het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak.

En net als bij de scope 10 geldt dus ook bij de NTA 8220 keuring: deze is niet wettelijk verplicht, maar vaak wel verplicht vanuit de bedrijfsverzekering.

Wordt er een certificaat uitgegeven na een beoordeling volgens NTA 8220?

Nee. Na de beoordeling stellen we een rapport op met onze bevindingen. In dit rapport is duidelijk te zien wat goed is en binnen welke termijn eventuele tekortkomingen opgelost moeten zijn. VKV Centraal is anders dan de meeste keuringsbedrijven. Voor ons houdt het namelijk niet op bij het keuren; we zorgen er ook voor – indien gewenst – dat de tekortkomingen verholpen worden. Vinden we niet meer dan normaal.

Hoe werkt de NTA 8220 keuring?

De NTA 8220 gaat ervan uit dat er in principe geen brand kan ontstaan door elektrisch materiaal als dit elektrisch materiaal is geïnstalleerd volgens de geldende normen, wordt gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften en wordt onderhouden zoals de fabrikant heeft voorgeschreven.

Dit is dus waar bij een NTA 8220 inspectie op wordt gelet: de installatie, het gebruik en het onderhoud.

De NTA 8220 is niet ontwikkeld voor het keuren van brandrisico:

  • van elektrische voertuigen
  • tijdelijke voorzieningen, zoals apparaten op een kermis of circussen
  • mobiele voorzieningen, zoals werkwagen, meetwagen, bouwlift, hijskraan, etc.
  • medisch gebruikte ruimtes
  • omstandigheden waarbij gevaar voor explosies is door gas of stof

Waar gaat het dus om bij een NTA 8220 inspectie?

De inspecteur beoordeelt of er door gebruik van apparatuur brand zou kunnen ontstaan. Dus hij test de werking, controleert of er al defecten te zien zijn, is de behuizing in orde, komt er niet teveel stroom doorheen. Is het apparaat bestand tegen kortsluiting? Werkt het gewoon naar behoren? Is het goed onderhouden?

Kortom: alles om het risico op brandgevaar zo klein mogelijk te maken, dat is wat er gebeurt bij een NTA 8220 keuring.


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

De kosten voor het keuren van brandblussers zijn afhankelijk van het aantal brandblussers dat je gekeurd wilt hebben. Je kunt je voorstellen dat het in verhouding meer tijd (en dus geld) kost om voor één brandblusser heen en weer te rijden dan voor meerdere.
Voor één brandblusser kom je bij veel keurmeesters daarom al snel uit op zo’n 30 euro, terwijl je bij 25 brandblussers of meer maar 10 euro per stuk betaalt. Wat zijn bij ons de kosten voor brandblussers keuren? Dat bekijken we liever per situatie. Dus vraag gerust een prijs op voor jullie specifieke situatie!
Maar over het algemeen zie je dus een groot verschil in kosten, vooral als je een klein bedrijf hebt met weinig brandblussers. Daar hebben we bij VKV Centraal iets op bedacht!

Lees meer

Meestal gaat het bij een keuring van valharnas over grote aantallen. We komen naar de locatie waar de diverse valbeveiliging zich bevindt en op één dag keuren we alles wat aanwezig is. Maar, we kregen steeds vaker de vraag of de keuring van één valharnas ook mogelijk is.

Leuke vraag! Dat waren we niet gewend, omdat we vooral voor grotere organisaties werken. Maar we merkten meteen dat we het een hele leuke vraag vonden. Voor zzp’ers is dit ook een heel relevante vraag. Gelukkig helpen wij ook graag de kleinere ondernemers vooruit. Dus kun je ook één valharnas laten keuring: ja, wij verzorgen ook de keuring van één valharnas.

Lees meer

De NEN 2484 keuring heeft te maken met klimmaterialen. Dit gaat over trappen en ladders. Yes, ook die dienen gekeurd te zijn! Een val is zo gemaakt. Zorg er in ieder geval voor dat dit niet komt omdat het materiaal niet op orde is. Dat is heel makkelijk te voorkomen door een NEN 2484 keuring.

Even voor de duidelijkheid: het gaat bij een NEN 2484 keuring om draagbare ladders en trappen. Ze moeten verplaatst kunnen worden. Vaste trappen horen hier dus niet bij. Ook rolsteigers horen niet bij deze NEN norm. (Rolsteigers worden gekeurd volgens de NEN 1004 norm.)

Lees meer
Terug naar alle vragen