Wat is het verschil tussen scope 8 en scope 10?

Goede vraag. Zodra je je bedrijf klaar maakt om aan de Arbowet te voldoen of je vanuit de verzekering de verplichting hebt voor verschillende scope keuringen, zoals scope 8 en scope 10, dan is het goed om jezelf af te vragen: wat is nu eigenlijk het verschil tussen scope 8 en scope 10. We leggen het je hier uit!

Verschil scope 8 en scope 10

Scope 8
Een Scope 8 keuring heb je nodig als je aan de arbowet moet (wilt!) voldoen. Dit gaat dus over goed werkgeverschap en heeft alles te maken met het arbobeleid. Dit is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op hete gebied van arbeidsomstandigheden. Met andere woorden: kunnen je medewerkers veilig en gezond werken? In dit geval gaat het dan specifiek om het werken met elektrische apparatuur.

Als je het dan hebt om een elektrische keuring gaat het dus om de vraag of de elektrische installaties veilig zijn om mee te werken voor iedereen in het bedrijf, dus ook voor leken.

Scope 10
Een scope 10 keuring wordt niet vanuit de wetgeving, maar vanuit de verzekering gevraagd. Dit gaat vooral over elektrische brandpreventie. Dus we controleren elektrische installaties op veiligheid, voornamelijk brandveiligheid. Hier gaat het om de vraag: valt de installatie uit zodra er iets mis gaat, zodat er geen brand kan ontstaan? En: wordt de installatie op de juiste manier gebruikt, zodat er door het gebruik geen brand kan ontstaat.

Een andere manier om het verschil tussen scope 8 en scope 10 uit te leggen: scope 8 eindigt bij het stopcontact, dus zodat de apparatuur veilig is voor de persoon die ermee werkt. Bij scope 10 kijken we ook of de werkplek veilig is, bijvoorbeeld: zijn er niet teveel verlengsnoeren op elkaar aangesloten? Ook: wordt de acculader van een heftruck niet te warm?  en acculader van heftruck moet namelijk vaak langdurig laden waarbij hitte-ontwikkeling ontstaat. Als de heftruck acculader dan op een brandbare ondergrond staat, kan er op den duur brand ontstaan. Dat willen we uiteraard voorkomen.

Bij scope 10 maakt het bijvoorbeeld niet uit of een kabel loshangt, zolang dit geen risico is voor brandgevaar. Maar bij een scope 8 kan die kabel wél uitmaken, omdat het onveilig is voor de medewerkers.

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Hoe weet je of je een scope 8 of scope 10 nodig hebt, of beide?

In theorie geldt: als je personeel hebt, moet je aan de arbowet voldoen, dus daar hoort scope 8 bij. Scope 10 is afhankelijk van de eisen van je verzekering. Dat is een tweede verschil tussen scope 8 en scope 10.

Verschil scope 8 en scope 10 op een rijtje

Laten we het verschil tussen scope 8 en scope 10 even op een rijtje zetten:

  • Bij scope 8 ligt de focus op de algemene veiligheid voor de medewerkers en bij scope 10 gaat het specifiek om brandveiligheid.
  • Scope 8 is verplicht vanuit de Arbowet, scope 10 (vaak, niet altijd) vanuit de verzekering.
  • Scope 8 keuren we gemiddeld tussen de 3 en 7 jaar, scope 10 om de 3 of 5 jaar. (Tenzij de verzekering een andere termijn eist)

 

 

We vertrouwen erop dat het verschil tussen scope 8 en scope 10 nu duidelijk is. Heb je hier toch nog vragen over? Neem gerust contact met ons op. Wij raken niet uitgepraat over keuringen, dus we vinden het alleen maar leuk als we je meer mogen uitleggen.


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen