Wat zijn de eisen van een scope 10 keuring?

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Scope 10 keuring eisen

In de basis is het heel simpel: je wilt de kans op brand verkleinen. En alles wat daaraan bijdraagt keuren wij. Dat valt binnen de eisen van een scope 10 keuring. Het doel van de Scope 10 keuring is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico’s van brandgevaar en om deze risico’s zo laag mogelijk te houden. Alle scope 10 keuring eisen hebben dus hiermee te maken.

Eén van de grootste oorzaken van brand bij bedrijven is een mankement of onveilige situatie met elektrische spullen. Hierdoor is het vanuit de verzekering vaak verplicht om deze apparatuur periodiek te laten keuren, zodat het risico op brand beperkt blijft.

Vaak gaat het om hele kleine afwijkingen die een risico veroorzaken. Een inspectie met alleen NEN 3140 als uitgangspunt is onvoldoende om deze risico’s van elektrische apparatuur vast te stellen. Hiervoor is de Scope 10 ontwikkeld: deze is gebaseerd op de NTA 8220. Door te voldoen aan de scope 10 keuring eisen toon je aan dat de installaties in en om het pand voldoen aan de norm.

Wat houdt het in?

Natuurlijk kunnen we niet tot in details de scope 10 keuring eisen delen. Niet omdat we dat niet zouden willen, maar daar is het te complex voor. Het is niet voor niets dat je (als het goed is!) samenwerkt met een gecertificeerde inspecteur. Die weet exact waar hij op moet letten en wat de scope 10 keuring eisen zijn.

Om je toch een indicatie te geven. We letten onder andere op:

 • NTA8220

Dit is van toepassing op elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines. De NTA8220 is expliciet gericht op het signaleren van brandrisico’s.

 • NPR8040

De NPR8040 behoort ook tot de scope 10 keuring eisen. Dit is meer gericht op het meten van de temperatuur van een aansluiting of component in een elektrische installatie met behulp van thermografie. Dus met een thermografische camera meten we de temperatuur.

Hierbij kijken we naar:

 • De maximale toelaatbare temperatuur van een aansluiting
 • maximale toelaatbare temperatuur van het elektrisch isolatiemateriaal van een component
 • maximale toelaatbare temperatuurstijging van een component
 • toelaatbare temperatuur verschil tussen twee aansluitingen van één component, als de stroom door de twee aansluitingen gelijk is
 • beoordeling van het temperatuurverschil tussen de gemeten en de berekende temperatuur van een component.
 • NEN1010

Tijdens een scope 10 keuring nemen we ook een deel van de NEN 1010 keuring mee. Dit zijn de delen die betrekking hebben op de brandveiligheid van de installatie. We controleren de installaties visueel en voeren verchillende veiligheidsmetingen uit op het voorkomen van brandrisico’s en elektrische schokken.

Kortom.

Om te voldoen aan de scope 10 keuring eisen letten we dus op of de installatie veilig is: stel dat de stroom uitvalt, is dan alles nog steeds veilig? Dat willen we weten. We maken een hittebeeld van de meterkast: zijn er geen slechte verbindingen waardoor de temperatuur te hoog oploopt? En we letten op het gebruik van het elektrisch materieel waardoor er geen brand kan ontstaan.


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

 • Aantal zonnepanelen
 • Aantal omvormers
 • Schuin of plat dakl
 • Locatie van de zonnepanelen
 • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen