Wat zijn de Scope 12 eisen?

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

De eisen zijn omvangrijk. Wat ook logisch is: het gaat om de veiligheid van mens en dier. Wij vinden deze strenge Scope 12 eisen en de wat lossere richtlijnen dan ook geen nadeel. We houden ons er graag aan. Het geeft een hele duidelijke richting om een goede inspectie uit te voeren.

Scope 12 eisen: de voorbereiding
Voordat we met de inspectie starten, schrijven we een inspectieplan. In dit plan is duidelijk omschreven wat de omvang van de inspectie is en welke werkzaamheden er nodig zijn om de inspectie goed uit te voeren. Vervolgens gaat een van onze inspecteurs die de Scope 12 bevoegdheid heeft aan de slag. Tijdens dit werk keuren we dus volgens de strikte Scope 12 eisen en richtlijnen.

Wat zijn de Scope 12 eisen en richtlijnen?
Het is teveel om deze Scope 12 eisen en richtlijnen hier allemaal op te sommen. Onze inspecteurs hebben daar niet voor niets een complete opleiding voor gevolgd. Maar om je een beeld te geven van de Scope 12 eisen, leggen we graag uit wat er bij komt kijken.

Visuele beoordeling
Allereerst starten we met een visuele beoordeling. Hierbij letten we – volgens de Scope 12 eisen en richtlijnen – op de manier waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Is dit gedaan volgens de voorschriften van de fabrikant en de geldende installatie- en productnormen?

De Scope 12 eisen houden ook in dat we opletten of er zichtbare tekenen zijn van oververhitting. Dit zien we met het blote oog, of we maken gebruik van een thermografische meting.

Iets wat er zeker ook bij hoort is de check of de bliksembeveiliging na plaatsing van de zonnepanelen nog steeds goed staat en werkt. De zonnepanelen mogen natuurlijk niet andere installaties nadelig beïnvloeden.

Brandveiligheid
Een van de allerbelangrijkste Scope 12 eisen is gericht op de brandveiligheid. Hierbij letten we bijvoorbeeld op de volgende zaken:
– Is de omvormer in de buurt van brandbaar materiaal geïnstalleerd?
– Zijn de zonnepanelen over een brandscheiding aangebracht?
– Liggen de panelen binnen gepaste afstand (2,5 meter) van lichtstraten of brandscheidingen?
– Is de brandwerendheid van de dakisolatie voldoende?
– Zijn er voldoende brandwerende afschermingen aanwezig tegen brandverspreiding en ter bescherming van thermische invloeden?

Constructie
Daarnaast letten we ook op de constructie. We controleren de aanwezigheid van een goedgekeurde constructieberekeningen van het dak, inclusief de zonnepanelen. Daarbij letten we ook op de ventilatie: is deze nog voldoende aanwezig?

Schokgevaar
Naast brandgevaar is er ook altijd schokgevaar. Dus we controleren of de gekozen installatiemethode voldoende bescherming biedt tegen een elektrische schok.

Rapport
Het kan natuurlijk zijn dat we tijdens onze inspectie ergens tegenaan aan lopen. Bijvoorbeeld meetwaarden die vastgestelde grenswaarden naderen of onder- of overschrijden. Dit zijn wij verplicht om vast te leggen in het rapport en vaak moet er nader onderzoek plaatsvinden. Soms is het nodig om direct maatregelen te nemen. Zeker wanneer dat het geval is, is het maar goed dat de Scope 12 keuring op tijd plaatsvond, met zijn strenge Scope 12 eisen en scope 12 richtlijnen. Anders had het goed mis kunnen gaan. En dat voorkomen we graag!

Veiligheid staat voorop

Veiligheid vind je waarschijnlijk belangrijk. Wij wel in ieder geval! Je wil je bedrijf gewoon goed voor elkaar hebben en goed voor je mensen zorgen. Voorkomen is beter dan genezen, we weten het allemaal. Een ongeval kan altijd gebeuren; dan wil je geen schadeclaim ontvangen. Of stel je voor dat er brand uitbreekt en je ontvangt geen uitkering. Dat voorkom je door de juiste keuring. Maar bovenal wil je uiteraard gewoon dat een gebouw veilig is voor de mensen en dieren die erin aanwezig zijn. Daar dragen wij graag aan bij.


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen