Wat zijn de Scope 12 keuring kosten?

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Scope 12 keuring kosten: waar moet je op letten?
Wanneer je gaat rondvragen naar de Scope 12 keuring kosten zul je dan ook veel uiteenlopende prijzen horen. Van 135 euro tot 1.200 euro.

Vragen die je daarbij mag stellen zijn:
– Is dit inclusief of exclusief de huur van een hoogwerker?
– Zit hier ook het uitvoeren van een constructieberekening bij?
Wij vinden het belangrijk om alles van A tot Z uit handen te nemen qua regelwerk, maar dit is niet voor elke inspecteur gebruikelijk. Dus check goed of de inspecteur dit soort zaken ook regelt en of de prijs vervolgens inclusief of exclusief deze extra kosten is.

– Voor hoeveel zonnepanelen is deze prijs?
Online vind je diverse vaste prijzen over de Scope 12 keuring kosten. Let daarbij goed op het aantal zonnepanelen waar ze mee rekenen.

– Is deze partij gewend om met complexe installaties te werken, zoals meerdere omvormers of aangepaste bedrading?
Houd er rekening mee dat niet elke inspecteur dezelfde ervaring heeft. Sommige richten zich op particulieren. Hier zijn de installaties vaak eenvoudiger dan bij grotere bedrijven.

– Is er bij het opmaken van de prijs gekeken naar de toegankelijkheid van de zonnepanelen? (Om extra kosten achteraf te voorkomen)
Zoals die hoogwerker waar we het net al over hadden. Of zijn er misschien nog andere extra zaken nodig om goed bij alle zonnepanelen te kunnen? Belangrijk om rekening mee te houden en dus te checken of dit is verwerkt in de prijsopgaaf.

– Zijn de Scope 12 keuring kosten inclusief het opstellen van het rapport en de herstelwerkzaamheden?
Vooral het uitvoeren van herstelwerkzaamheden wordt meestal niet door de inspecteur gedaan. Het is veel gebruikelijker dat het rapport het eindstation is en vervolgens dien je zelf te regelen dat we herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Hier zijn uiteraard ook nog kosten aan verbonden.

Scope 12 keuring kosten: onze werkwijze
Wanneer wij een prijsopgave mogen doen voor je met betrekking tot de Scope 12 keuring kosten, zullen we altijd rekening houden met bovenstaande punten. Herstelwerkzaamheden worden altijd achteraf berekend, aangezien we van tevoren niet weten wat er nodig is. Toch zorgt onze unieke werkwijze qua herstelwerkzaamheden voor een besparing in de kosten: doordat wij ook de herstelwerkzaamheden voor onze rekening nemen (of in ieder geval zorgen dat het gedaan wordt). Er is niet weer een ander bedrijf nodig, maar het blijft bij één partij, wat de snelheid verhoogt en de kosten verlaagt. We kunnen meteen doorpakken namelijk en weten wat er moet gebeuren. Wij keuren én zorgen dat het afgewerkt wordt. Een stuk veiliger.

Daarnaast werken we ook met abonnementen. Dit is een groot voordeel: wij houden bij wanneer de volgende Scope 12 keuring weer nodig is. Benieuwd wat onze werkwijze voor jou betekent en wat voor jou de scope 12 keuring kosten zijn? We horen graag van je!


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Lees meer

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen