Wat houdt een zonnepanelen keuring in?

Wil je een technische controle van je zonnepanelen laten uitvoeren? Top! Zijn wij – uiteraard – een groot voorstander van. Niet alleen omdat het ons werk is, maar omdat het bijdraagt aan de veiligheid van mens en dier.

Start technische controle zonnepanelen
Met de komst van steeds meer zonnepanelen op de Nederlandse daken namen ook de risico’s toe. Er kwamen steeds meer problemen door de slechte kwaliteit van de installaties. Technische controle van zonnepanelen werden hierdoor steeds belangrijker om veiligheid te kunnen waarborgen. Verzekeraars zagen bijvoorbeeld het aantal branden stijgen. Daarom heeft de Stichting SCIOS in 2019 de Scope 12, de naam van de zonnepanelen keuring, in het leven geroepen. 

Deze stichting houdt zich bezig met het beheren en ontwikkelen van kwaliteitssystemen voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Elk deelgebied van zo’n keuring heeft een eigen ‘scope’. Zonnepanelen behoren tot het 12e deelgebied en daarom heet een zonnepanelen keuring ook wel de Scope 12.

Deze technische controle zonnepanelen: alleen door gecertificeerde inspecteur
Een zonnepanelen keuring mag alleen worden uitgevoerd door een inspecteur die hiervoor gecertificeerd is. Die weet exact waar op gelet moet worden bij de technische controle van de zonnepanelen. Dit is belangrijk om te weten, aangezien het installeren van zonnepanelen niet gedaan hoeft te worden door een erkende installateur. Iedereen mag in Nederland zonnepanelen installeren. Met of zonder relevante achtergrond en opleiding. Daardoor zien we het ook regelmatig mis gaan.

Dus het is een goede ontwikkeling dat een zonnepanelen keuring wél door een erkende inspecteur met de juiste certificaten uitgevoerd moet worden. Uiteraard zijn de inspecteurs van VKV Centraal ook gecertificeerd.

Wat houdt de zonnepanelen keuring dan in?
Bij een zonnepanelen keuring voeren we een technische controle van de zonnepanelen uit. We letten op de betrouwbaarheid en veiligheid van de zonnepaneleninstallatie. Wat houdt zo’n zonnepanelen keuring dan in? Onze inspecteur let onder andere op:

– Materiaalkeuze: is het gebruikte materiaal van goede kwaliteit?
– De kabels (de strings): raken ze niet overbelast en wordt de stroom automatisch uitgeschakeld bij ongewenste / gevaarlijke situaties?
– De dakconstructie. Kan het dak dit aantal zonnepanelen aan? Maar ook: blijven ze liggen bij een storm?
– Stroomt er niet onbedoeld elektriciteit weg?
– Brandgevaar: het risico op brand willen we uiteraard tot een minimum beperken.

Voor een nog uitgebreidere uitleg over wat deze zonnepanelen keuring specifiek inhoudt: zie de vraag ‘wat zijn de Scope 12 eisen’.

Zonnepanelen keuring: gaat om de veiligheid
Bij deze technische controle van zonnepanelen – de scope 12 – gaat het dus niet om een zonnepanelen keuring om te zien of de zonnepanelen genoeg stroom opleveren en goed werken. Deze zonnepanelen keuring gaat puur om de betrouwbaarheid en veiligheid van de installatie.

Zonnepanelen keuring: onze werkwijze
Wanneer we voor je aan de slag gaan, eenmalig of in abonnementsvorm, werken we volgens de VKV Keuring Cyclus©. Dit is een unieke methode die ervoor zorgt dat we hoge veiligheid en kwaliteit kunnen waarborgen, ook bij een technische controle van zonnepanelen.

Keuren én afwerken

In de wereld van elektra keuringen is het gebruikelijk dat de keurmeester aangeeft wat er anders moet en het verder aan de klant overlaat of en wanneer dat uitgevoerd wordt. Het gevolg: de herstelwerkzaamheden worden vaak vergeten en klant is veel langer ongekeurd dan nodig is. Dat kan gevaarlijke (en dure) situaties opleveren. Wij keuren én zorgen dat het afgewerkt wordt. Een stuk veiliger.

Eén aanspreekpunt

Veel bedrijven hebben verschillende keuringsrapporten nodig. Dat betekent dat er meerdere partijen nodig zijn om de verschillende keuringen uit te voeren. Dit kan voor vertraging zorgen. Maar ook bij één keuringsrapport zijn meerdere partijen betrokken, zoals de keuringsmeester, installateur en eventueel een verzekeringsagent. Hierdoor kan het overzicht snel verloren raken. Verschillende afspraken inplannen duurt nu eenmaal langer en er is meer kans op fouten. Wij verzorgen alle periodieke elektrische keuringen én monitoren alle onderlinge communicatie. Dit maakt het hele proces veel efficiënter.

Wij houden ervan om te speuren naar mogelijke problemen en onveilige situaties, om ze vervolgens heel goed op te lossen of te voorkomen. Mogen we ook voor jou aan de slag voor een zonnepanelen keuring?


Andere vragen

Meer informatie over keuren? Wij vertellen je graag meer!

Terug naar alle vragen

Of de Scope 12 verplicht is voor jou, hangt af van je verzekeraar. Vanaf 1 januari 2023 is het bijvoorbeeld verplicht gesteld door de Nationale Nederlanden als je 50 of meer zonnepanelen hebt. Bij andere verzekeraars gelden weer andere eisen over de Scope 12 verplichting.

Lees meer

Yes! Natuurlijk wil je graag weten wat de Scope 12 keuring kosten zijn. Of in ieder geval een richtlijn. De vraag is snel gesteld, het antwoord is voor ons wat lastiger om te geven. De Scope 12 keuring kosten zijn namelijk sterk afhankelijk van het type installatie van de zonnepanelen. Wij kijken bij het opstellen van een prijs bijvoorbeeld naar:

  • Aantal zonnepanelen
  • Aantal omvormers
  • Schuin of plat dakl
  • Locatie van de zonnepanelen
  • Aantal strings

Neem dus even contact met ons op voor een specifieke prijs. Wat we nu alvast voor je kunnen doen is je op weg helpen om wat meer een gevoel te krijgen bij een correcte prijsopgave.

Lees meer

Als inspectiebedrijf dienen we ons aan de strikte Scope 12 eisen te houden als het gaat om het keuren van zonnepanelen. Deze Scope 12 eisen zijn er uiteraard zodat gecertificeerde inspectiebedrijven op dezelfde manier keuren, zodat er een eenduidig rapport ontstaat. Wanneer aan alle eisen is voldaan, mogen we het certificaat uitreiken.

Lees meer

Ja. De infrarood inspectie houdt bij scope 10 keuring in dat we met een thermografische camera temperaturen meten. Dit is altijd onderdeel van een scope 10 keuring en voeren we uit volgens de NPR8040.

Lees meer

Voor de bedrijfsverzekering is het vaak verplicht om elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur periodiek te laten keuren. Waarom? Heel simpel: een elektrisch mankement is vaak de oorzaak van een brand. En dat kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben, voor medewerkers en het bedrijf. En wat te denken van imagoschade?

Lees meer

Wanneer krijg je het felbegeerde certificaat dat alles goed gekeurd is? Met andere woorden: wat zijn de scope 10 keuring eisen. Leuk dat je je dat afvraagt. Wij keuren niet alleen, wij leggen ook graag uit.

Lees meer

Als eigenaar van een gebouw – of als je een gebouw gebruikt – ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bedrijf en de brandpreventie. Hiervoor gelden landelijke regels die je kunt vinden in het Bouwbesluit van 2012. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Gaat het in jullie geval om een gebouw met een verhoogd risico (bijvoorbeeld een hotel of een kinderdagverblijf)? Dan moet je ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig hebt, kun je nagaan op Omgevingsloket online.

Lees meer

De vraag wat het verschil is tussen scope 10 en NEN 3140 is eigenlijk hetzelfde als de vraag wat het verschil is tussen scope 10 en scope 8. Laten we dat eerst even duidelijk maken, om verwarring te voorkomen. Scope 8 kun je zien als een NEN 3140 inspectie met een SCIOS laag eromheen. Beide inspecties hebben NEN 3140 als uitgangspunt.

Lees meer

De NTA 8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Tijdens een NTA 8220 inspectie volgt de keurmeester de richtlijnen die in de NTA 8220 keuring exact staan beschreven. Dit gaat over hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competentie daarbij nodig zijn. Het gaat om het verlagen van het risico op brandgevaar, dus de werkwijze is tot in detail uitgewerkt.

Lees meer

Ja en nee. Om het makkelijk te maken. Het is niet verplicht als je kijkt naar de wet. (Wat wel geldt voor andere keuringen zoals de scope 8 bijvoorbeeld). Een scope 10 keuring is wel verplicht voor veel bedrijfsverzekeringen. Een verzekeraar kan eisen om periodiek een scope 10 keuring te laten uitvoeren. Dus check of het in de clausule van je verzekering staat. Zo niet, dan is het niet verplicht.

Lees meer

Dat je je afvraagt welke arbeidsmiddelen dan door de keuring moeten, is uiteraard niet zo gek. Dit is niet waar je je dagelijks mee bezig houdt. We hopen je met dit artikel daar duidelijkheid over te hebben gegeven. Door wie je je arbeidsmiddelen laat keuren is overigens helemaal aan jou, als het maar een erkende, gecertificeerde bedrijf is die de keuring van de arbeidsmiddelen uitvoert.

Wij doen het uiteraard graag voor je. Al het regelwerk rondom arbeidsmiddelen keuren nemen we je graag uit handen. Ook al is het voor jullie een verplichting, voor ons geldt dat zeker niet. Wij keuren graag.

Lees meer

Een vaste machine keuren: wel of niet? Absoluut. Een vaste machine behoort tot de arbeidsmiddelen en die dienen gekeurd te zijn. Het gaat hier namelijk ook om complexe machines van grote omgang. Zo’n complexe machine keuren wij volgens de NEN 3140 vaste installatie norm.

Lees meer

Het verschil tussen scope 8 en scope 10 zit dus in de focus tijdens de keuring: ligt de focus op brandveiligheid of op veiligheid voor de medewerkers. Dat heeft natuurlijk wel overlap.

Lees meer

Het korte antwoord: ja, als je personeel hebt die met de elektrische installatie werken. De SCIOS scope 8 keuring verwijst namelijk naar de NEN3140 en die is opgenomen in de arbowet.

Heb je geen personeel? Dan is de SCIOS scope 8 niet verplicht, omdat je niet hoeft te voldoen aan de Arbowet. Let op: de Arbowet geldt ook voor verenigingen en stichtingen als daar arbeid wordt verricht.

Lees meer
Terug naar alle vragen